Igaz: 2+6=8, 3+4=7, 8+4=12, 6+8=14, 7+4+3=14, 19-7=12, 20-4-6=10, 17-3-5=9, 17-2-2=13, Hibás: 2+7=8, 3+7=9, 8+6=15, 6+7=14, 11+6=18, 6+8+2=15, 19-13=7, 20-5-9=5, 18-3-6=8, 14-5-3=7, 11+4=14,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?