1) b_/nan/_ a) u, u b) a, a c) u, a 2) Chi/n_ a) u b) uh c) a 3) scu/b_ a) a b) u c) e 4) ze/br_ a) uh b) a c) u 5) cin/n_/mon a) a b) u c) e 6) A/mer/i/c_ a) uh b) o c) a 7) tu/b_ a) a b) u c) e 8) ex/tr_ a) uh b) u c) a 9) _/ston/ish a) u b) a c) uh 10) pri/v_/cy a) a b) uh c) u 11) _/ro/m_ a) u, uh b) a, a c) u, a 12) _/wa/ken a) i b) a c) u

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?