Brže osmislite bolja predavanja
1) (8*9):(71+1)= a) 1 b) 8 c) 0 d) 57 e) 72 f) 47 2) 8*6= a) 49 b) 45 c) 48 3) 88-88= a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 0 4) 2*9= a) 19 b) 18 c) 17 5) 9*6= a) 54 b) 50 c) 45 6) Ako je 1.faktor 5, a 2.faktor 8, koliki je umnožak? a) 48 b) 40 c) 1 7) 9*9= a) 82 b) 81 c) 89 d) 83

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti