Brže osmislite bolja predavanja
Pokaži na karti krajnje točke Europe., Koje se države Europe nalaze na zapadnoj polutci Zemlje?, Pokaži na karti stara europska gorja., Pokaži na karti mlade europske planinske lance., Pokaži na karti prastare reljefne cjeline Europe., Objasni razliku: KONTINENTALNOST - MARITIMNOST., Objasni tvrdnju: Europa je najmaritimniji kontinent na Zemlji., Pokaži na karti najmlađe reljefne cjeline Europe., Imenuj i na karti pokaži 5 velikih europskih sljevova., Kojem slivu pripadaju najduže, a kojem najkraće rijeke Europe?, Pokaži tri obalno najrazvedenije države Europe., Koje klime nalazimo na prostoru Europe?, Objasni razliku: TAJGA - TUNDRA - MAKIJA., Zašto je klimatski utjecaj Sredozemlja ograničen samo na usko obalno područje juga Europe?, Pokaži najdužu rijeku svakog od 5 velikih sljevova Europe., Je li Europa kontinent Starog ili Novog svijeta? Pojasni., Pokaži što sve čini granicu između Europe i Azije., Pokaži i imenuj tri najveća otoka Europe., Pokaži i imenuj barem 6 velikih europskih poluotoka., Opiši utjecaj Golfske struje na klimu Europe., Objasni značenje kanala Rajna-Majna-Dunav., Pokaži na karti barem 10 morskih prolaza Europe., Imenuj i pokaži unutrašnja mora Sredozemnog mora., Što odvajaju, a što spajaju: OTRANTSKA VRATA - SKAGERRAK - LA MANCHE?, Koje države Europe površinom ulaze u sjeverni hladni pojas?, Kroz koje europske države prolazi početni meridijan?, Kada je i kako oblikovana današnja obala Europe?, Što je transgresija?, Što je litoralizacija?, Koja dva mora Europe danas imaju najveću gospodarsku važnost? Zašto?, Pokaži dvije najveće pomorske luke Europe. , Pokaži gospodarski najvažniju rijeku Europe. , Pokaži "najmeđunarodniju" rijeku Europe. Kroz koje države teče?, Pokaži dvije najveće delte Europe. Kojim slijevovima pripadaju?, Zašto rijeke arktičkog slijeva, iako su velike, nemaju veću važnost za plovidbu?, Pojasni tvrdnju: Sredozemno more danas je ekološki vrlo ugroženo..

Prirodno-geografska obilježja Europe

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti