Brže osmislite bolja predavanja
1) novine a) M b) L c) N 2) mina a) M b) L c) N 3) tata a) M b) L c) N d) T 4) Mila a) M b) L c) N d) T 5) Lina a) M b) L c) N d) T 6) meta a) M b) L c) N d) T 7) Tina a) M b) L c) N d) T 8) Niko a) M b) L c) N d) T 9) mana a) M b) L c) N d) T 10) maleno a) M b) L c) N d) T 11) mama a) M b) L c) N d) T 12) ton a) M b) L c) N d) T 13) Mate a) M b) L c) N d) T 14) lav a) M b) L c) N d) T

Riječi koje počinju slovima M, N, L I T (1.r)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti