Brže osmislite bolja predavanja
1) sjedim a) prošlost b) sadašnjost c) budućnost 2) čitao je a) prošlost b) sadašnojost c) budućnost 3) vozit ćemo a) prošlost b) sadašnjost c) budućnost 4) postaju a) sadašnjost b) prošlost c) budućnost 5) mučili smo se a) budućnost b) sadašnjost c) prošlost 6) nisam odustao a) prošlost b) sadašnjost c) budućnost 7) spavat ćete a) sadašnjost b) budućnost c) prošlost 8) znao si a) prošlost b) sadašnjost c) budućnost 9) mislile smo a) budućnost b) prošlost c) sadašnjost 10) kupit ću a) budućnost b) sadašnjost c) prošlost 11) letite a) budućnost b) prošlost c) sadašnjost 12) kupamo se a) prošlost b) budućnost c) sadašnjost

Glagoli: prošlost, sadašnjost, budućnost

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti