Brže osmislite bolja predavanja
1) A LIBRARY a) b) c) d) 2) A POLICE STATION a) b) c) d) 3) A MARKET a) b) c) d) 4) A SCHOOL a) b) c) d) 5) A TOY SHOP a) b) c) d) 6) A POST OFFICE a) b) c) d) 7) A CAFE' a) b) c) d) 8) A PLAYGROUND a) b) c) d)

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti