9 - 7 + 2 =, 8 - 2 + 6 =, 11 - 8 + 3 =, 2 - 2 + 0 =, 15 - 8 + 7 =, 18 - 11 + 7 =, 5 - 4 + 1 =, 14 - 1 + 13 =, 4 - 4 + 0 =, 12 - 3 + 9 =,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?