1) Mia ima vjevericu a) ! b) ? c) . 2) Jao meni a) . b) ! c) ? 3) VOLIŠ LI MENE a) ? b) . c) ! 4) Jesi u šumi a) ! b) . c) ? 5) Mijo ima jaje noja a) ! b) ? c) . 6) Imaš Ema jaje a) ? b) . c) ! 7) Joj meni a) ! b) . c) ? 8) Jupi a) . b) ! c) ? 9) Šišmiš je u šumi a) . b) ! c) ?

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?