Brže osmislite bolja predavanja
Likovi iz priče: Špelica, Tine, Tonka, Janez, Jurica, Bobek, Nisu likovi iz priče: Marko, Ivan, Matej, Luka, Sanja,

Imena djece (Ela Perocci, Maca Papučarica)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti