TOČKA - bilježi se na kraju izjavne rečenice, DVOTOČKA - bilježimo je ispred nabrajanja i upravnoga govora, TOČKA SA ZAREZOM - koristi se kao znak jačega odvajanja od onoga koje označuje zarez, a slabijeg od točke (3 riječi), TROTOČKA - bilježi se pri izostavljanju rečenice ili teksta, ZAGRADE - u njih stavljamo dio rečenice ili teksta koji služi za dopunjavanje i objašnjavanje, ZAREZ - koristimo ga pri nabrajanju, uz vokativ, ispred veznika a, ali, nego, no, već, UPITNIK - bilježi se na kraju pitanja, USKLIČNIK - bilježi se na kraju usklične rečenice,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?