Brže osmislite bolja predavanja
Nacrtaj 2 trokuta, Nacrtaj 5 krugova, Nartaj 1 kvadrat, Nacrtaj 4 pravokutnika, Nacrtaj 2 izlomljene crte, Nacrtaj 3 ravne crte, Nacrtaj 5 zakrivljenih crta.
autor

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti