Brže osmislite bolja predavanja
kind - ljubazan, worried - zabrinut, helpful - uslužan (koristan), thin - mršav, curious - znatiželjan, patient - strpljiv, boring - dosadan, clumsy - nespretan, selfish - sebičan, plump - debeljuškast, annoying - naporan, amazing - nevjerojatan, serious - ozbiljan, shy - sramežljiv, untidy - neuredan, tidy - uredan,

Match the word to the translation.

autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti