Brže osmislite bolja predavanja
Koliko je kozlića imala koza?, Što je vuka odalo prvi put?, Kako je vuk promijenio glas?, Što je vuka odalo drugi put?, Kako je vuk obijelio šapu?, Gdje se skrio najmlađi kozlić?, Što je mama koza zatekla kad se vratila kući?, Kako je nastradao vuk?.

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti