1) UZ KOJI DIO ZAVIČAJA VEŽEMO OVE KARAKTERISTIKE: VAŽNE GOSPODARSKE GRANE SU STOČARSTVO, RATARSTVO I VOĆARSTVO. DIO STANOVNIŠTVA ZAPOSLENO JE U TVORNICAMA KOJE PRERAĐUJU DOMAĆE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE I DRVO HRASTOVIH ŠUMA. a) NIZINSKI ZAVIČAJ b) GORSKI ZAVIČAJ c) PRIMORSKI ZAVIČAJ d) BREŽULJKASTI ZAVIČAJ 2) GORSPODARSKE DJELATNOSTI ŠUMARSTVO I DRVNA INDUSTRIJA KARAKTERISTIČNI SU ZA: a) BREŽULJKASTI ZAVIČAJ b) GORSKI ZAVIČAJ c) PRIMORSKI ZAVIČAJ d) NIZINSKI ZAVIČAJ 3) BREŽULJKASTI KRAJ POGODAN JE ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI KAO ŠTO SU:  a) TURIZAM b) STOČARSTVO I PERADARSTVO c) VINOGRADARSTVO I VOĆARSTVO d) DRVNA INDUSTRIJA e) RIBARSTVO I BRODOGRADNJA 4) Koje boje je spremnik za baterije? a) crvena  b) plava c) zelena  5) RAZVRSTANO SMEĆE, KOJE SE MOŽE PONOVNO PRERADITI, NAZIVAMO:  a) OTPAD b) ZAGAĐIVAČI c) HUMUS 6) SMEĆE KOJE SE NE MOŽE PONOVNO PRERADITI ODLAŽEMO U POSEBNO ODLAGALIŠTE: a) KONTEJNERE b) SPREMNIKE c) DEPONIJE 7) OPASNI OTPAD ČINE: a) BATERIJE, b) LIJEKOVI c) PLASTIKA 8) DA BI SE UGROŽENE BILJKE I ŽIVOTINJE OČUVALE, LJUDI SU IH: a) ZAŠTITILI b) UKLONILI c) IZDVOJILI IZ OKLOLIŠA 9) ZAŠTIĆENA BILJKA JE: a) b) c) 10) ZAŠTIĆENA BILJKA JE: a) KAMILICA b) TRSKA c) CRNI KUKURIJEK 11) ZAŠTIĆENA ŽIVOTINJA JE: a) VUK b) VJEVERICA c) LISICA 12) ZAŠTIĆENA ŽIVOTINJA JE: a) KONJ b) OVCA c) SMEĐI MEDVJED 13) ZAŠTIĆENA ŽIVOTINJSKA VRSTA: a) KORNJAČA b) SLJEPIĆ c) ORAO 14) ZAŠTIĆENA BILJNA VRSTA: a) BRŠLJAN b) MAHOVINA c) BOŽIKOVINA 15) ZBOG ZAGAĐIVANJA ZRAKA, VODE I TLA BILJKE I ŽIVOTINJE: a) BOLJE NAPREDUJU b) NESTAJU c) RASPROSTRANJUJU SE

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?