Brže osmislite bolja predavanja
1) KOJA GLAZBALA IZVODE SKLADBU KORAČNICA LAVA? a) KLAVIR b) KLAVIR I VIOLINE c) KLAVIR I GITARA 2) U SKLADBI SLON, JEDNO SE GLAZBALO MASKIRALO U SLONA. KOJE? a) FLAUTA b) VIOLINA c) KONTRABAS 3) DJEČJU SIMFONIJU SKLADAO JE: a) LEOPOLD MOZART b) ANTONIO VIVALDI c) JOHANN STRAUSS 4) KAKO SE MIJENJA TEMPO U SKLADBI HUMORESKA?  a) SPOR-BRZ-SPOR b) BRZ-SPOR c) BRZ-SPOR-BRZ 5) SKLADBU PROLJEĆE SKLADAO JE: a) RUDOLF MATZ b) ANTONIO VIVALDI c) LEOPOLD MOZART 6) KOJE SE GLAZBALO ISTIČE ZVUKOM U SKLADBI HUMORESKA? a) VIOLINA b) VIOLONČELO c) KONTRABAS

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti