Brže osmislite bolja predavanja
Životni uvjeti potrebni svim živim bićima su: [voda], [zrak], [tlo], [svjetlost] i [toplina].  Vodu u kojoj su otopljene različite mineralne tvari nazivamo [mineralnom] vodom. Vjetar je [strujanje] zraka. Sunce živim bićima omogućuje svjetlost i [toplinu].  U zraku ima najviše plina [dušika].  Plin koji nastaje gorenjem je [ugljikov] [dioksid]..

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c