Brže osmislite bolja predavanja
1) U svojem poslu koristi škare i sušilo za kosu. Njen posao je.. a) frizerka b) kuharica c) spremačica 2) U svome poslu koristi brašno i kvasac. Njegov posao je... a) domar b) učitelj c) pekar

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti