Brže osmislite bolja predavanja
SKOČI TRI PUTA., PLJESNI PET PUTA., UZMI DVA FLOMASTERA U LIJEVU RUKU., U BILJEŽNICU NACRTAJ TRI JABUKE., ČUČNI ČETIRI PUTA., RECI PET RIJEČI KOJE POČINJU GLASOM K., U BILJEŽNICU NACRTAJ JEDNU VJEVERICU., NABROJI TRI JESENSKA PLODA., NABROJI DVA VAZDAZELENA STABLA., RECI JEDNU RIJEČ KOJA ZAVRŠAVA GLASOM K., U BILJEŽNICU NACRTAJ DVA LISTOPADNA STABLA., DVA PUTA VIKNI HURA., JEDNOM PUCNI PRSTIMA., NACRTAJ ČETIRI JESENSKA LISTA., UZMI PET BOJICA U DESNU RUKU., OTPJEVAJ JEDNU PJESMICU., NABROJI TRI VRSTE JESENSKOG VOĆA., NABROJI DVIJE PTICE SELICE., NABROJI TRI PTICE STANARICE., KOLIKO RAČUNALA IMAMO U UČIONICI?, KOLIKO IVA IMAMO U 1.C?, KOLIKO UČENIKA 1.C IMA M NA POČETKU SVOG IMENA?, KOLIKO JE MEDVJEDA?, KOLIKO IMA JABUKA?, KOLIKO VIDIŠ VJEVERICA?, KOLIKO LISTOVA?, KOLIKO BUNDEVA?.

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti