0 - 0x4, 4 - 1x4, 8 - 2x4, 12 - 3x4, 16 - 4x4, 20 - 5x4, 24 - 6x4, 28 - 7x4, 32 - 8x4, 36 - 9x4, 40 - 10x4,

TANAK Matematika 4-es szorzótábla

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?