Brže osmislite bolja predavanja
Usklici: jao, oh, joj, bum, ding-dong, oho, paf, šmrc, hura, hm, Čestice: li, da, zar, ne, čak, bar, baš, evo, eto, eno,

Razvrstaj usklike i čestice

autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti