Brže osmislite bolja predavanja
1) Ura ili sat je a) sprava za mjerenje vremena b) sprava za trčanje c) sprava za čitanje vremena d) sprava za gledanje 2) Što pokazuje velika kazaljka na satu? a) minute b) sekunde 3) Što pokazuje mala kazaljka na satu? a) sekunde b) sate 4) Jedan dan traje: a) 12 sati b) 24 sata c) 14 sati d) 20 sati 5) Koji je mjesec u godini? a) rujan b) ožujak c) studeni d) siječanj 6) Jedna godina ima a) 10 mjeseci b) 12 mjeseci c) 8 mjeseci 7) Mjesec veljača ima a) 28 ili 29 dana b) 30 dana c) 31 dan 8) Mjesec prosinac ima a) 30 dana b) 31 dan 9) Ožujak je a) 3. mjesec u godini b) 5. mjesec u godini

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti