Brže osmislite bolja predavanja
True: Tasha is from Haiti., Professor Clark becomes a zombie., Professor Clark invents a serum., Tasha calls the local TV crew., There is another lab under professor Clark's house., Tasha, Chaz and Sam kill the zombies with fire., False: Tasha kills zombies alone., Chaz becomes a zombie., Sam is a taxi driver., Professor Clark kills the zombies., There is another lab under the old lab., Professor Clark works with white mice.,

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti