Brže osmislite bolja predavanja
45+7=, 25+8=, 56+9=, 34+7=, 56+4=, 23+4=, 77+5=, 34+7=, 65-9=, 56-8=, 33-5=, 44-4=, 64-8=, 92-5=, 90-6=, 40-4=, Koliki je zbroj, ako su pribrojnici 23 i 9?, Izračunaj razliku brojeva 53 i 8., Pribrojnici su 7 i 82, koliki je zbroj?, Izračunaj razliku brojeva 72 i 6..

Zbrajanje i oduzimanje do 100

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti