1) Koliko knjiga ima Biblija a) 27 b) 46 c) 62 d) 73 2) Koliko knjiga ima Stari zavijet a) 72 b) 46 c) 18 d) 27 3) Koliko knjiga ima Novi zavijet a) 59 b) 37 c) 27 d) 68 4) Kja je oznaka za "Knjiga postanka" a) P O S T b) KPS c) PSTK d) POK 5) Oznaka za "Evanđelje po Mateju"  a) Mt b) mk c) mj d) ma 6) U Bibliji pronađi i pročitaj a) Mt 4,8 b) Post3,4 c) Ef2,9 d) 2sol1,1 e) Br7,2 f) Tuž5,6

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?