Brže osmislite bolja predavanja
1) This is . . .  a) an eraser b) a sharpener 2) This is  . . .  a) a notebook b) a book 3) This is . . .  a) a pencil b) a pen 4) This is . . .  a) a pencil case b) a notebook 5) This is . . . a) a sharpener b) a bag 6) This is . . .  a) a bag b) an eraser 7) This is . . . a) a pencil b) a book 8) This is . . .  a) a notebook b) a pencil case

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti