Brže osmislite bolja predavanja
1) Broj za 20 veći od broja 10 je? a) 20 b) 30 c) 40 d) 10 2) Broj za 20 veći od broja 20 je? a) 10 b) 20 c) 70 d) 40 3) Broj za 20 veći od broja 30 je? a) 50 b) 80 c) 30 d) 90 4) Broj za 20 veći od broja 40 je? a) 70 b) 60 c) 80 d) 100 5) Broj za 20 veći od broja 50 je? a) 40 b) 70 c) 80 d) 90 6) Broj za 20 veći od broja 60 je? a) 80 b) 60 c) 70 d) 90 7) Broj za 20 veći od broja 70 je? a) 70 b) 60 c) 90 d) 100 8) Broj za 20 veći od broja 80 je? a) 80 b) 90 c) 60 d) 100 9) Broj za 20 manji od broja 30 je? a) 10 b) 50 c) 30 d) 60 10) Broj za 20 manji od broja 40? a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 11) Broj za 20 manji od broja 50? a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 12) Broj za 20 manji od broja 60? a) 30 b) 40 c) 50 d) 70 13) Broj za 20 manji od broja 70? a) 80 b) 90 c) 50 d) 40 14) Broj za 20 manji od broja 80? a) 30 b) 40 c) 50 d) 60 15) Broj za 20 manji od broja 90? a) 100 b) 80 c) 70 d) 60 16) Broj za 20 manji od broja 100? a) 80 b) 90 c) 70 d) 50

Za 20 više ili manje!

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti