Brže osmislite bolja predavanja
1) O kom se filmu radi? a) DOBRI DINOSAURUS b) PČELICA MAJA c) MINJONS d) BEBA SEF e) HOTEL TRANSILVANIJA f) AUTA 2) O kom se filmu radi? a) PČELICA MAJA b) MINJONS c) HARI POTER d) BARBI e) HOTEL TRANSILVANIJA f) AUTA 3) O kom se filmu radi? a) HARI POTER b) MINJONS c) PČELICA MAJA d) PEVAJ SA MNOM e) HOTEL TRANSILVANIJA f) AUTA 4) O kom se filmu radi? a) KO KO b) FERDINAD c) STRUNFOVI d) PČELICA MAJA e) MINJONS f) HARI POTER 5) O kom se filmu radi? a) DOBRI DINOSAURUS b) PČELICA MAJA c) BARBI d) BEBA SEF e) AUTA f) MINJONS 6) O kom se filmu radi? a) PJEVAJ SA MNOM b) AUTA c) KO KO d) HOTEL TRANSILVANIJA e) MINJONS f) HARI POTER 7) O kom se filmu radi? a) BEBA SEF b) BARBI c) FERDINAD d) HOTEL TRANSILVANIJA e) KO KO f) MINJONS 8) O kom se filmu radi? a) BEBA SEF b) FERDINAD c) MINJONS d) HARI POTER e) PEVAJ SA MNON f) AUTA 9) O kom se filmu radi? a) FERDINAD b) STRUNFOVI c) KO KO d) HOTEL TRANSILVANIJA e) MINJONS f) ZLATOKOSA 10) O kom se filmu radi? a) PJEVAJ SA MNOM b) HOTEL TRANSILVANIJA c) BEBA SEF d) MINJONS e) ZLATOKOSA f) FERDINAD 11) O kom se filmu radi? a) PADIGTON b) STRUMFOVI c) ZLATOKOSA d) BEBA SEF e) PJEVAJ SA MNOM f) KOKO 12) O kom se filmu radi? a) INKREDIBILE b) ZLATOKOSA c) BEBA SEF d) MINJONS e) HARI POTER f) PEVAJ SA MNOM 13) O kom se filmu radi? a) STRUMFOVI b) HOTEL TRANSILVANIJA c) FERDINAND d) BEBA SEF e) PJEVAJ SA MNOM f) HARI POTER 14) O kom se filmu radi? a) HARI POTER b) HOTEL TRANSILVANIJA c) PADINGTON d) BEBA BOS e) INKREDIBILE f) ZLATOKOSA 15) O kom se filmu radi? a) PADINGTON b) PJEVAJ SA MNOM c) BEBA SEF d) ZLATOKOSA e) FERDINAND f) MINJONS

POGODI O KOM SE FILMU ZA DJECU RADI

autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti