1) Karla ima brata Ivana i Jakova. Tata se zove Chris, mama Kristina. Mamina mama se zove Hana, a tata joj se zove Thomas. Tatina mama zove se Ria, a tatin tata Dorian. Kristina ima sestru Anu, a Chris sestru Tiu i brata Antonia. Ana ima dvoje djece, Klaru i Luku. Ivan je Jakovu ?   a) tata b) baka c) stric d) bratić e) brat f) teta 2) Karla ima brata Ivana i Jakova. Tata se zove Chris, mama Kristina. Mamina mama se zove Hana, a tata joj se zove Thomas. Tatina mama zove se Ria, a tatin tata Dorian. Kristina ima sestru Anu, a Chris sestru Tiu i brata Antonia. Ana ima dvoje djece, Klaru i Luku. Dorian je Chrisu ?  a) brat b) tata c) bratić d) baka e) teta f) stric 3) Karla ima brata Ivana i Jakova. Tata se zove Chris, mama Kristina. Mamina mama se zove Hana, a tata joj se zove Thomas. Tatina mama zove se Ria, a tatin tata Dorian. Kristina ima sestru Anu, a Chris sestru Tiu i brata Antonia. Ana ima dvoje djece, Klaru i Luku. Luka je Karli ?  a) baka b) stric c) brat d) bratić e) teta f) tata 4) Karla ima brata Ivana i Jakova. Tata se zove Chris, mama Kristina. Mamina mama se zove Hana, a tata joj se zove Thomas. Tatina mama zove se Ria, a tatin tata Dorian. Kristina ima sestru Anu, a Chris sestru Tiu i brata Antonia. Ana ima dvoje djece, Klaru i Luku.  Ria je Karli ? a) brat b) tata c) bratić d) stric e) teta f) baka 5) Karla ima brata Ivana i Jakova. Tata se zove Chris, mama Kristina. Mamina mama se zove Hana, a tata joj se zove Thomas. Tatina mama zove se Ria, a tatin tata Dorian. Kristina ima sestru Anu, a Chris sestru Tiu i brata Antonia. Ana ima dvoje djece, Klaru i Luku. Ana je Jakovu ? a) teta b) tata c) baka d) brat e) bratić f) stric 6) Karla ima brata Ivana i Jakova. Tata se zove Chris, mama Kristina. Mamina mama se zove Hana, a tata joj se zove Thomas. Tatina mama zove se Ria, a tatin tata Dorian. Kristina ima sestru Anu, a Chris sestru Tiu i brata Antonia. Ana ima dvoje djece, Klaru i Luku. Antonio je Ivanu  ? a) brat b) teta c) stric d) tata e) bratić f) baka

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?