Brže osmislite bolja predavanja
Kojim slovom počinje riječ PAS? , Kojim slovom završava riječ VUK?, Napiši na ploču pisanim slovima riječ BOR. , Riješi zagonetku.   Velike ima oči, lovi rado baš po noći. Tko sam ja? , Napiši na ploču pisanim slovima tko je na slici.  , Riješi zagonetku. Kitnjast ima rep, velik i lijep. Lješnjaci njena su grana, dom joj je svaka grana. , ČARAPE, Riješi zagonetku. Bodlje ima, kaktus nije. Kad uplašiš ga, u klupko se svije. , P __ Ž, Riješi zagonetku. Polako ide , svima je drag. Na leđima nosi kućicu. , M __ D, Napiši na ploču pisanim slovima tko je na slici.  .

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti