Brže osmislite bolja predavanja
1) the probability of the probability a rolled dice shows 5 is . . . a) 1/5 b) 5/6 c) 1/6 d) 6/5 e) 13/15 2) What does this equal? a) 2 b) 8 c) 16 d) 32 3) How many vertices does this shape have? a) 4 b) 6 c) 8 d) 12 4) What does this equal? a) 6 b) 6^3 c) 6^4 d) 6^6 5) What does this equal? a) 5^2 b) 5^4 c) 5^6 d) 5^8 6) This formula is used to find, a) The volume of a sphere b) The area of a circle c) the perimeter of a circle d) the volume of a cone 7) What does this equal? a) e^2 b) e^6 c) e^8 d) e^12 8) 2, 5, 8, 11, 14, 17, _ . a) 19 b) 20 c) 21 d) 22 e) 42 9) 10928 to the nearest hundred is . . a) 10900 b) 109 c) 900 d) 10000 e) 908 10) What does this equal? a) 3r^6 b) 3r^8 c) 9r^6 d) 9r^8 11) How many faces does this shape have? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 12) What does this equal? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 13) 1, 2, 4, 8, 16, _. a) 20 b) 24 c) 32 d) 48 e) 56 14) What does this equal? a) 27 b) 51 c) 34 d) 49 15) 1, 4, 9, 16, _. a) 24 b) 25 c) 32 d) 54 e) 34 16) What does this equal? a) 126 b) 284 c) 48 d) 3 17) How many edges does this shape have? a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 18) 46887 to the nearest 1000 is . . . a) 48000 b) 47000 c) 46000 d) 7000 e) 46007 19) The probability of not winning a game of paper scissors rock is . . . a) 1/2 b) 1/3 c) 2/3 d) 1/4 e) 3/5 20) What does this equal? a) 1.57 b) 4 c) 5 d) 7 21) if 3a = 12 what does 5a = ? a) 4 b) 8 c) 36 d) 20 e) 3512 22) if a = 7 what does 3a +2 =? a) 12 b) 5 c) 9 d) 23 e) 32 23) if r = 2a and a = 5, what does 3r = ? a) 5 b) 15 c) 30 d) 45 e) 6
autor Anoniman

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti