Brže osmislite bolja predavanja
1) 5 > a) 7 b) 3 c) 10 2) 10 = a) 9 b) 10 c) 3 3) 9 > a) 7 b) 10 c) 9 4) 7 > a) 8 b) 7 c) 2 5) 7 = a) 6 b) 5 c) 7 6) 1> a) 10 b) 0 c) 8 7) 8 > a) 7 b) 9 c) 10 8) 1 = a) 10 b) 1 c) 9 9) 4 < a) 8 b) 4 c) 3 10) 9 > a) 10 b) 8 c) 9 11) 3 < a) 4 b) 1 c) 2

> < = CON I NUMERI FINO A 10

autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti