1) hunched a) /id/ b) /d/ c) /t/ 2) rocks a) /z/ b) /s/ c) /iz/ 3) yelled a) /id/ b) /d/ c) /t/ 4) pets a) /z/ b) /s/ c) /iz/ 5) dishes a) /z/ b) /s/ c) /iz/ 6) flossed a) /id/ b) /d/ c) /t/ 7) sobbed a) /id/ b) /d/ c) /t/ 8) lifted a) /id/ b) /d/ c) /t/ 9) thanked a) /id/ b) /d/ c) /t/ 10) hands a) /z/ b) /s/ c) /iz/ 11) hissed a) /id/ b) /d/ c) /t/ 12) acted a) /id/ b) /d/ c) /t/ 13) rained a) /id/ b) /d/ c) /t/ 14) boats a) /z/ b) /s/ c) /iz/ 15) munches a) /z/ b) /s/ c) /iz/

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?