Brže osmislite bolja predavanja
mountain - planina, mountain range - planinski lanac, desert - pustinja, river - rijeka, river bank - obala rijeke, brook - potok, spring - izvor, coast - obala mora, beach - plaža, continent - kontinent,

The world: find the hidden words.

autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti