Brže osmislite bolja predavanja
Monday - daymon, Tuesday - yadsuet, Wednesday - yadsewdne, Thursday - huryadst, Friday - drifay, Saturday - draytusa, Sunday - yundas,
autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti