35 + 😊 = 39 - 4, 😊 + 4 = 50 - 46, 38 + 7 = - 45, 60 + 😊 = 68 - 8, 😊 + 5 = 69 - 64, 47 + 9 = - 56, 😊 + 5 = 67 - 62, 50 + 7 = - 57, 24 + 😊 = 29 - 5, 😊 + 6 = 60 - 54, 60 + 😊 = 62 - 2, 😊 + 45 = 51 - 6, 68 + 9 = - 77,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?