Brže osmislite bolja predavanja
1) Nanowyddoniaeth - gweithio gyda gwrthrychau ar raddfa... a) bach b) bach bach iawn c) mawr d) enfawr 2) Mae nanomedr yn cyfateb i (yr un peth á) a) canfed rhan o fetr. b) milfed rhan o fetr. c) milfed rhan o ficromedr. d) offer sy'n mesur cof iPod Nano. 3) Mae nano-wyddoniaeth yn cynnwys astudio gronynnau sydd gyda meintiau rhwng... a) 1mm a 100mm b) 1nm a 100nm c) 1nm a 100mm d) 1nm a 1000nm 4) Wrth gyrraedd graddfa nano, mae... a) priodweddau yn newid yn sylweddol. b) priodweddau'n parhau heb newid. c) mwy o nodweddion i'w gweld gyda'r llygad. 5) E.e. Metel melyn yw Aur ond mae Aur maint nano yn ymddangos yn... a) felyn. b) piws. c) glas. d) coch. 6) Mae'r priodweddau'n newid gan fod yna lawer mwy o... a) gyfaint. b) fas. c) arwynebedd arwyneb. d) bwysau. 7) Wrth gyrraedd graddfa maint nano, mae'r gymhareb arwynebedd arwyneb i gyfaint yn... a) cynyddu'n fawr iawn. b) aros fel yr oedd. c) lleihau'n sydyn. d) amrywio. 8) Mae darnau o Arian maint nano yn gallu... a) creu gemwaith ar gyfer morgrug. b) gwella sefyllfa economaidd y Deyrnas Unedig. c) hybu tyfiant bacteria a firysau. d) lladd germau fel bacteria, firysau a ffwngi. 9) Pa un sydd DDIM yn fantais o Arian maint nano? a) Lladd germau b) Diheintio theatrau llawdriniaeth c) Gorchuddio arwynebau mewnol oergelloedd d) Gwella cywirdeb cloc atomaidd e) Diheintio unedau aerdymheru f) Cadw toriad croen yn lan o dan plastar. 10) Mae llawer o bobl yn poeni am nano-wyddoniaeth. Pa un sydd DDIM yn rheswm i boeni? a) Diffyg profiad efo gronynnau mor fach. b) Gallu mynd i'r corff trwy groen ac ysgyfaint. c) Posib i ronynnau newydd, maint nano mynd i'r cyflenwad dwr. d) Ddim yn gwybod effeithiau posib ar y corff. e) Nano-ronynnau eli-Haul yn atal niwed i'r croen
autor Anoniman

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c