Brže osmislite bolja predavanja
Koji su osnovni životni uvjeti potrebni svim živim bićima za preživljavanje?, Čemu služi list?, Čemu služi cvijet?, Što biljke proizvode pomoću Sunčeve energije?, Što su to obnovljivi izvori energije?, Za što ljudi sve češće koriste Sunčevu energiju?, Što je još, uz sunce, obnovljivi izvor energije?, Što je to smog?, Koliko vode dnevno čovjek treba popiti čovjek?, Što treba činiti s otpadnim vodama?, Koje je najplodnije tlo u Hrvatskoj?, Kakvo podneblje prevladava u brežuljkastome kraju? , Kakvo tlo prevladava u gorskim krajevima?, U kojem se području Hrvatske nalaze brojne špilje i jame?, Koje vrste prometa postoje u brežuljkastom kraju?, Što čini živu, a što neživu prirodu?, Koji su dijelovi biljke cvjetnjače?, Što je vrelište vode?, Koje sve vrste tla nalazimo u Hrvatskoj?, Koji dijelovi reljefa čine brežuljkasti kraj?, Nabroji gospodarske djelatnosti brežuljkastog kraja., Kakvo podneblje prevladava u gorskim krajevima?, Nabroji zavičajna područja gorskih krajeva., Po čemu se razlikuju domaće i divlje životinje?, Nabroji neka svojstva tla., Koja su tri osnovna svojstva zraka?, Što živa bića na Zemlji dobivaju putem Sunca?, Zašto se tijekom godine izmjenjuju godišnja doma?, Navedi neka najveća gradska središta brežuljkastog kraja., Nabroji neke znamenitosti brežuljkastog kraja., Zašto je u gorskim krajevima poljoprivreda slabije razvijena?, Nabroji gospodarske djelatnosti gorskih krajeva., Čime čovjek onečišćuje vodu?, Čemu služi korjen biljke?, Navedi tri osobine živih bića., Nabroji tri biljojeda i tri mesojeda., Koje je najčešće tlo u brežuljkastim krajevima?, Koje se životinje najviše uzgajaju u brežuljkastim krajevima?, Koje su najčešće šume gorskih krajeva?, Kakva su sela brežuljkastih krajeva?, Koja su sve svojstva zraka?, U kojim se stanjima voda nalazi u prirodi?, Zašto je količina pitke vode ograničena?, Gdje su smještena sela gorskih krajeva?, Koji znameniti ljudi potječu iz gorskih krajeva?.

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti