Brže osmislite bolja predavanja
Cardinal numbers: one, two, three, four, five, eight , nine, twelve, thirteen, nineteen, twenty, twenty-six, twenty-seven, Ordinal numbers: the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the eighth, the ninth, the twelfth, the thirteenth, the nineteenth , the twentieth , the twenty-sixth, the twenty-seventh,

Numbers: Sort out the numbers

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti