Brže osmislite bolja predavanja
1) IMENICE a) KUĆA b) CRVEN c) BROD d) OLOVKA e) CRTATI f) Petar   2) PRIDJEVI a) GOLUB b) ZELENA c) pospan d) KNJIGA e) mamin f) čitam 3) GLAGOLI a) KAŠLJE b) kišobran c) HODA d) cvijet e) nosi f) dobar 4) IMENICA - umanjenica a) kolač b) lastavica c) olovčica d) prijateljica e) majmunčić f) žabica 5) POSVOJNI PRIDJEV a) moj b) Marko c) Markov d) njihov e) djedov f) školski

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti