Brže osmislite bolja predavanja
Correct: ZELENA, PAMETAN, LIJEPA, SKROMAN, ŠARENA, VRUĆE, ŠIROKA, PLAVI, RADOSTAN, Incorrect: HALJINA, PJEVA, KOKOŠ, PUŠE, OLOVKA, ZLOĆKO, FILM, SKAČE, PROZOR,
autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti