Brže osmislite bolja predavanja
Riječi kojima imenujemo sve što nas okružuje - stvari, bića i pojave., Riječi kojima izričemo što tko radi, u kakvom stanju, što se s njim zbiva ili što se događa., Riječi koje pridijevamo imenicama kako bismo ih bolje opisali. Odgovaraju na pitanja: Kakvo je što? Kakav je tko? Čije je što? Čiji je tko? Od čega je što?, Imenice koje označuju nešto umanjeno., Imenice koje označuju nešto uvećano., Skraćene riječi koje upotrebljavamo prilikom pisanja.,

Poveži pojam i definiciju

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti