Brže osmislite bolja predavanja
1) TKO JE ISUSA GRIJAO SVOJIM DAHOM? a) b) c) d) 2) ŠTO SLAVIMO NA BOGOJAVLJENJE? a) b) c) d) 3) TKO SE BRINUO ZA SVETU OBITELJ? a) b) c) d) 4) ŠTO JE NAJVAŽNIJE NA BOŽIĆ? a) b) c) d) 5) KAKO SU MUDRACI PUTOVALI? a) b) c) d) 6) TKO JE PASTIRIMA JAVIO DA SE RODIO SPASITELJ SVIJETA? a) b) c) d) 7) ŠTO SE RADI NA BOŽIĆ U PONOĆ? a) b) c) d) 8) GDJE SE ISUS RODIO? a) b) c) d) 9) KOLIKO IMA SVIJEĆA NA ADVENTSKOM VIJENCU? a) b) c) d) 10) TKO SE PRVI DOŠAO POKLONITI ISUSU? a) b) c) d) 11) ŠTO KITIMO NA BADNJAK? a) b) c) d) 12) TKO NE PRIPADA SVETOJ OBITELJI? a) b) c) d)

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti