Brže osmislite bolja predavanja
1) TKO JE ISUSA GRIJAO SVOJIM DAHOM? a) b) c) d) 2) ŠTO SLAVIMO NA BOGOJAVLJENJE? a) b) c) d) 3) TKO SE BRINUO ZA SVETU OBITELJ? a) b) c) d) 4) ŠTO JE NAJVAŽNIJE NA BOŽIĆ? a) b) c) d) 5) KAKO SU MUDRACI PUTOVALI? a) b) c) d) 6) TKO JE PASTIRIMA JAVIO DA SE RODIO SPASITELJ SVIJETA? a) b) c) d) 7) ŠTO SE RADI NA BOŽIĆ U PONOĆ? a) b) c) d) 8) GDJE SE ISUS RODIO? a) b) c) d) 9) KOLIKO IMA SVIJEĆA NA ADVENTSKOM VIJENCU? a) b) c) d) 10) TKO SE PRVI DOŠAO POKLONITI ISUSU? a) b) c) d) 11) ŠTO KITIMO NA BADNJAK? a) b) c) d) 12) TKO NE PRIPADA SVETOJ OBITELJI? a) b) c) d)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti