Brže osmislite bolja predavanja
1) Where is the dog? It is _______ the table. a) in  b) between c) under d) on e) behind f) above 2) Where is the cat? It is ________ the table. a) on b) in c) next to d) behind e) opposite f) between 3) Where is the dog? It is _______ the tree. a) on b) between c) behind d) next to e) above f) opposite 4) Where is the ball? It is _________ the box. a) on b) between c) next to  d) in e) under f) above 5) Where is the cat? It is ________ the dogs. a) next to b) between c) behind d) under e) in f) above 6) Where is the cat? It is ________ the box. a) behind b) under c) on d) in e) above f) inro 7) Where is the dog? It is ________the box. a) behind b) under c) between d) in front of e) next to f) on 8) Where is the ball? The girl is _______the box. a) on b) in c) under d) by e) next to f) near 9) Where is the boy? He is _______ the chair. a) behind b) in front of c) between d) under e) on f) above 10) Where is the rabbit? It is _______ two trees. a) in front of b) between c) next to d) on e) in f) under 11) Where is the tv? It is _______ the bed. a) in b) under c) behind d) in front of e) next to f) opposite 12) Where is the elephant? It is _______ the chair. a) next to b) between c) on d) under e) opposite f) near 13) Where is the painting? It is _______ the sofa a) under b) between c) on d) above e) opposite f) behind 14) Where is the mouse? It is _______ the box. a) on b) in c) above d) behind e) in front of f) under 15) Where is the hedgehog? It is _______ the boxes. a) above b) behind c) between d) next to e) on f) in front of

Prepositions of place

autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti