Brže osmislite bolja predavanja
1) Sveti Vlaho bio je biskup u: a) Antiohiji b) Armeniji c) Anatoliji 2) Sveti je Blaž (Vlaho) bio: a) liječnik b) kuhar c) svjećar 3) Vlaho je živio u doba: a) progona kršćana b) zemaljskog raja c) prvog svjetskog rata 4) Blaž je Blasius na latinskom, a Vlaho na grčkom: a) Vlahos b) Vlahitos c) Vlasios 5) Sveti je Blaž (Vlaho) zaštitnik od: a) bolesti zglobova b) požara c) bolesti grla 6) Na blagdan svetog Vlaha (Blaža) imamo obred: a) pepeljanja b) grličanja c) polijevanja 7) Blaž je sveti molitvom izliječio dječaka kojemu je: a) zapela riblja kost u grlu b) zapela noga u grmlje c) zapela ruka u dimnjaku 8) Blaž je neko vrijeme u vrijeme progona živio u Kapadociji: a) baveći se stočarstvom b) pustinjačkim životom c) kao vojnik 9) Blaž je prijateljevao sa: a) ribama morskim b) pticama nebeskim c) divljim zvijerima 10) Blaž je sudcu odgovorio: Kako se može oko koje je već ugledalo svjetlo, opet zaljubiti u... a) sunce b) rijeku c) tminu 11) Blažu je odrubljena glava zato što se: a) bavio kriminalom b) usprotivio caru c) izazvao požar 12) U Rimu je svetom Blažu sagrađeno i posvećeno: a) sedam crkava b) pet crkava c) devet crkava 13) Svetom Blažu posvećena je katedrala u: a) Zatonu b) Dubrovniku c) Stonu 14) Dubrovčani sv. Vlaha nazivaju parac što znači: a) svetac b) zaštitnik c) zagovornik 15) Crkva svetog Vlaha u Dubrovniku je: a) barokna b) klasicistička c) gotička

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti