839 - 425 + 414 =, 966 - 547 + 419 =, 660 - 166 + 494 =, 947 - 504 + 443 =, 990 - 682 + 308=, 850 - 513 + 337 =, 921 - 149 + 772 =, 764 - 438 + 326 =, 437 - 197 + 240 =, 1001 - 726 + 275 =,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?