Brže osmislite bolja predavanja
Josip - Njega su braća prodala, Egipat - Zemlja u kojoj je Josip završio, Jakov - Otac Josipa Egipatskog, dvanaest - Broj Jakovljevih sinova, glad - Razlog zašto su Izraelci došli u Egipat, ropstvo - Situacija u kojoj su se Izraelci našli nakon Josipove smrti, Mojsije - "Izvađen iz vode", princ - Što je Mojsije bio u Egiptu, gorući grm - Tu je Mojsije susreo Boga, Jahve - "Ja sam koji jesam", faraon - Egipatski vladar, Pasha - Najveći židovski blagdan, pashalna noć - Noć u kojoj su izraelci izišli iz ropstva, Crveno more - More kroz koje su hodali, mana - Kruh koji je Bog dao u pustinji, prepelice - Ptice čije su meso jeli u pustinji, Sinaj - Brdo gdje su dobili zapovijedi,

Bog je naš spasitelj

Ljestvica

Zajednica Brankajo 3. razred

teacher - Hrvatska

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti