Brže osmislite bolja predavanja
1) Tko je napisao ovo djelo ? a) Ivana Brlić Mažuranić b) Ivan Gundulić c) Miro Gavran d) Sanja Pilić 2) Koji je ovo književni rod ? a) Epika b) Lirika c) Drama d) Proza 3) Tko je glavni lik ? a) Zoran b) Antun c) Pero d) Tomislav 4) Koliko Antun ima godina ? a) 9 b) 10 c) 11 d) 12 5) Antunova mama zove se: a) Ana b) Marija c) Sanja d) Bernarda 6) Antunov tata zove se: a) Jozo b) Jure c) Josip d) Slavko 7) Bernardin tata zove se: a) Jozo b) Jure c) Josip d) Slavko 8) Kako se zovu Antunovi najbolji prijatelji ? a) Mato i Đuro b) Jure i Paulo c) Luka i Lovro d) Tomislav i Zoran 9) Zoranova bolest je: a) Vodene kozice b) Kleptomanstvo c) Konjuktivitis d) Temperaturitis 10) Tata je napravio... a) ...11 patenata b) ...8 patenata c) ...12 patenata d) ...1 patent 11) U ribolov su išli na a) Nil b) Savu c) Kupu d) Dravu 12) Kakva je baka ? a) Super b) Stroga c) Zabavna d) Simpatična 13) Zašto je mama ostavila tatu ? a) Zbog šetnje u parku b) Zato što ga nikada nema c) Zbog posla d) Zbog novca

Kako je tata osvojio mamu

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c