Brže osmislite bolja predavanja
Hola - ciao, Buenos días - buon giorno, Buenas noches - buona notte, Hasta luego - arrivederci, Hasta pronto - A presto, Buenas tardes - Buon pomeriggio, Hasta mañana - A domani, ¿Qué tal? - Come va?, ¿Cómo estás? - Come stai?,

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti