Brže osmislite bolja predavanja
KRALJEVI: DAVID, ŠAUL, SUDCI: DEBORA , BARAK , GIDEON , JIFTAH , SAMSON, PROROCI: NATAN, IZAIJA, NARODI: KANAANCI, FILISTEJCI, IZRAELCI, AMONCI, MIDJANCI, GRADOVI: BETLEHEM , RAMA, JERUZALEM,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti